pasica nova Amadeo

Ostale mogućnosti

U slučajevima kada program zahtijeva opremu koja se ne nalazi na Sceni to je potrebno najaviti tijekom pregovora. Scena Amadeo surađuje sa čitavim nizom kulturnih institucija, od kojih je moguće posuditi ili unajmiti dodatnu opremu.

Lokacija

Galerija Klovićevi Dvori, Jezuitski trg 4, 10000 Zagreb